Izvēlies atbilstošo riska klasi un nesošo/nenesošo konstrukciju
Tabulā uzrādītais atbilst Norvēģijā spēkā esošajiem normatīviem.
Atkarībā no ēkas lietošanas veida un citiem nosacījumiem, piemēram,ģeogrāfiskā novietojuma, kā dēļ nav iespējamaātra ugunsdzēsēju komandas ierašanās, riska klase var būt augstāka, nekā tabulā norādīts.
1 Strādnieku baraka
Laivu būda
Auto novietne
Lauku ražotne

Lidmašīnas angārs
Saldētava

Gateris
Slēgta vai atklāta tipa garāža
Kokmateriālu noliktava

3 Bērnudārzs
Skola

5 Konferenču zāle
Sporta zāle
Kinozāle
Baznīca
Kongresu centrs
Izstāžu telpa
Muzejs
Tirdzniecības zāle
Teātra zāle
Satiksmes termināls
Tribīnes ar vairāk,
nekā 150 vietām
2 Transformatora telpa
Rūpnieciska ražotne
Ķīmijas fabrika/
ķimikāliju noliktava
Birojs
Laboratorija
Noliktava
Autostāvvieta ar 2 vai
vairākiem stāviem
Sprāgstvielu ražotne
4 Bērnu nams
Dzīvojamāēka
Dzīvojamāēka cilvēkiem ar funkciju
traucējumiem
Baraka
Vasarnīca
Internāts
Aprūpes nams
Skolas internāts
Studentu kopmītne
6 Īslaicīgās aizturēšanas
izolators
Cietums
Nometinājumaēka
Pāraudzināšanas iestāde
Nakts patversme
Psihiatriskāārstniecības iestāde
Viesnīca

Riska grupa 6
Nesošā konstrukcija
Ugunsdrošības klasifikācijas prasības mainās atkarībā no stāvu skaita ēkā
  Ugunsdroðîbas klase 1
  Ugunsdroðîbas klase 2
  Ugunsdroðîbas klase 3

Konstrukcijas elements Stāvu skaits
1 2 3-4 5 un vairāk
Nesošie elementi
(tērauds, koks, betons vai kombinācijas.)
R 30 R 60 R 60 R 90
Sekundārie nesošie elementi, stāvu pārsedzes (tērauds, koks, betons vai kombinācijas.) R 30 R 60 R 60 R 60
Trepju telpa - R 30 R 30 R 30
Nesošie elementi virs augšējā pagrabstāva R 60 R 90 R 90 R 120
Konkrēti apstākļi var ietekmēt šeit uzrādītās ugunsdrošības prasības.

Riska grupa 6
Nenesošā konstrukcija
Ugunsdrošības klasifikācijas prasības mainās atkarībā no stāvu skaita ēkā
  Ugunsdrošības klase 1
  Ugunsdrošības klase 2
  Ugunsdrošības klase 3

Šķīrējkonstrukcijas Stāvu skaits
1 2 3-4 5 un vairāk
Uguns izplatīšanos aizkavējošas konstrukcijas EI 30 EI 60 EI 60 EI 60
Trepju telpa, lifta šahta vai instalācijas šahtas kas iet caur vairākiem stāviem - EI 60 EI 60 EI 60
Lifta mašīntelpa - EI 60 EI 60 EI 60
Centrālapkures kurtuve vai siltā gaisa agregāts, kas darbojas ar cieto kurināmo EI 60 EI 60 EI 60 EI 60
Centrālapkures kurtuve vai siltā gaisa agregāts, kas darbojas aršķidro kurināmo vai gāzi. Jauda:
P < 50 kW
50 kW P 100 kW
P > 100 kW
EI 30
EI 60
1)
EI 60

EI 60
1)
EI 60

EI 60
1)
EI 60

EI 60
1) Apšuvums aprēķināts virsmai ar ierobežotas degšanas materiālu

Riska grupa 5
Nenesošā konstrukcija
Ugunsdrošības klasifikācijas prasības mainās atkarībā no stāvu skaita ēkā
  Ugunsdrošības klase 1
  Ugunsdrošības klase 2
  Ugunsdrošības klase 3

Šķīrējkonstrukcijas Stāvu skaits
1 2 3-4 5 un vairāk
Uguns izplatīšanos aizkavējošas konstrukcijas EI 30 EI 60 EI 60 EI 60
Trepju telpa, lifta šahta vai instalācijas šahtas kas iet caur vairākiem stāviem - EI 60 EI 60 EI 60
Lifta mašīntelpa - EI 60 EI 60 EI 60
Centrālapkures kurtuve vai siltā gaisa agregāts, kas darbojas ar cieto kurināmo EI 60 EI 60 EI 60 EI 60
Centrālapkures kurtuve vai siltā gaisa agregāts, kas darbojas aršķidro kurināmo vai gāzi. Jauda:
P < 50 kW
50 kW P 100 kW
P > 100 kW
EI 30
EI 60
1)
EI 60

EI 60
1)
EI 60

EI 60
1)
EI 60

EI 60
1) Apšuvums aprēķināts virsmai ar ierobežotas degšanas materiālu

Riska grupa 5
Nesošā konstrukcija
Ugunsdrošības klasifikācijas prasības mainās atkarībā no stāvu skaita ēkā
  Ugunsdrošības klase 1
  Ugunsdrošības klase 2
  Ugunsdrošības klase 3

Konstrukcijas elements Stāvu skaits
1 2 3-4 5 un vairāk
Nesošie elementi
(tērauds, koks, betons vai kombinācijas.)
R 30 R 60 R 60 R 90
Sekundārie nesošie elementi, stāvu pārsedzes (tērauds, koks, betons vai kombinācijas) R 30 R 60 R 60 R 60
Trepju telpa - R 30 R 30 R 30
Nesošie elementi virs augšējā pagrabstāva R 60 R 90 R 90 R 120
Konkrēti apstākļi var ietekmēt šeit uzrādītās ugunsdrošības prasības.

Riska grupa 2, 3 un 4
Nesošā konstrukcija
Ugunsdrošības klasifikācijas prasības mainās atkarībā no stāvu skaita ēkā
  Ugunsdrošības klase 1
  Ugunsdrošības klase 2
  Ugunsdrošības klase 3

Konstrukcijas elements Stāvu skaits
1 2 3-4 5 un vairāk
Nesošie elementi
(tērauds, koks, betons vai kombinācijas.)
R 30 R 30 R 60 R 90
Sekundārie nesošie elementi, stāvu pārsedzes (tērauds, koks, betons vai kombinācijas.) R 30 R 30 R 60 R 60
Trepju telpa - - R 30 R 30
Nesošie elementi virs augšējā pagrabstāva R 60 R 60 R 90 R 120
Konkrēti apstākļi var ietekmēt šeit uzrādītās ugunsdrošības prasības.

Riska grupa 1
Nesošā konstrukcija
Ugunsdrošības klasifikācijas prasības mainās atkarībā no stāvu skaita ēkā
  Ugunsdrošības klase 1
  Ugunsdrošības klase 2

Konstrukcijas elements Stāvu skaits
1 21) 3-4 5 un vairāk
Nesošie elementi
(tērauds, koks, betons vai kombinācijas.)
nav nosacījumu R 30 R 60 R 60
Sekundārie nesošie elementi, stāvu pārsedzes (tērauds, koks, betons vai kombinācijas.) nav nosacījumu R 30 R 60 R 60
Trepju telpa - nav nosacījumu R 30 R 30
Nesošie elementi virs augšējā pagrabstāva nav nosacījumu R 60 R 90 R 90
Pagaiduēkām un tamlīdzīgām būvēm, kas ietilpst riska grupā 1 nav ugunsdrošības nosacījumu.
1) Lauksaimniecības ražotnēm, kuru stāvu skaits nav lielāks par 2 nav ugunsdrošības prasības.

Riska grupa 2, 3 un 4
Nenesošā konstrukcija
Ugunsdrošības klasifikācijas prasības mainās atkarībā no stāvu skaita ēkā
  Ugunsdrošības klase 1
  Ugunsdrošības klase 2
  Ugunsdrošības klase 3

Šķīrējkonstrukcijas Stāvu skaits
1 2 3-4 5 un vairāk
Uguns izplatīšanos aizkavējošas konstrukcijas EI 30 EI 60 EI 60 EI 60
Trepju telpa, lifta šahta vai instalācijas šahtas kas iet caur vairākiem stāviem - EI 30 EI 60 EI 60
Lifta mašīntelpa - EI 60 EI 60 EI 60
Centrālapkures kurtuve vai siltā gaisa agregāts, kas darbojas ar cieto kurināmo EI 60 EI 60 EI 60 EI 60
Centrālapkures kurtuve vai siltā gaisa agregāts, kas darbojas aršķidro kurināmo vai gāzi. Jauda:
P < 50 kW
50 kW P 100 kW
P > 100 kW
EI 30
EI 60
1)
EI 30

EI 60
1)
EI 60

EI 60
1)
EI 60

EI 60
1) Apšuvums aprēķināts virsmai ar ierobežotas degšanas materiālu

Riska grupa 1
Nenesošā konstrukcija
Ugunsdrošības klasifikācijas prasības mainās atkarībā no stāvu skaita ēkā
  Ugunsdrošības klase 1
  Ugunsdrošības klase 2

Šķīrējkonstrukcijas Stāvu skaits
1 21) 3-4 5 un vairāk
Uguns izplatīšanos aizkavējošas konstrukcijas nav nosacījumu EI 60 EI 60 EI 60
Trepju telpa, lifta šahta vai instalācijas šahtas kas iet caur vairākiem stāviem - EI 30 EI 60 EI 60
Lifta mašīntelpa - EI 60 EI 60 EI 60
Centrālapkures kurtuve vai siltā gaisa agregāts, kas darbojas ar cieto kurināmo - EI 60 EI 60 EI 60
Centrālapkures kurtuve vai siltā gaisa agregāts, kas darbojas aršķidro kurināmo vai gāzi. Jauda:
P < 50 kW
50 kW P 100 kW
P > 100 kW
  2)
EI 30

EI 60
2)
EI 60

EI 60
2)
EI 60

EI 60
Pagaiduēkām un tamlīdzīgām būvēm, kas ietilpst riska grupā 1 nav ugunsdrošības nosacījumu
1) Lauksaimniecības ražotnēm, kuru stāvu skaits nav lielāks par 2 nav ugunsdrošības prasības
2) Apšuvums aprēķināts virsmai ar ierobežotas degšanas materiālu