Izvēlies vajadzīgo ēkas tipu un uzzini nepieciešamo skaņizolācijas klasi
Tabulās dotās vērtības attiecināmas uz šķērssienu sakņizolāciju. Tabulas var izmantot projektējot ģipškartona lokšnu sienas uz metāla karkasa. Pilnīga informācija atrodama attiecīgajos normatīvajos dokumentos.
  Dzīvojamās telpas
  Naktsmītnes
  Slimnīcas un slimnieku aprūpes institūcijas
  Bērnudārzi un aktīvās atpūtas telpas
  Skolas un citas izglītības iestādes
  Biroji
Tiem, kam ir padziļināta interese par akustikas jautājumiem un par to kā telpas akustiskās īpašības ietekmē griestu apšuvums, esam sagatavojuši materiālus par Akustiku.

Skaņizolācija
Dzīvojamās telpas
Zemākās skaņizolācijas mērījumu vērtības dB izdarot mērījumus joslās, lai iegūtu skaņas svārstību redukcijas lielumu.
Klase A un B: Skaņas svārstību redukcija R?w spektrā C50-5000
Klase C un D: Skaņas svārstību redukcija R?w
Klase C atbilst būvnormatīvu prasībām.

Starp dzīvokļiem, starp dzīvokli un koplietošanas telpu, gaiteni, trepju telpu un tamlīdzīgi. 63
58
55
50
Starp dzīvokli un servisa vai biroja telpu, kopējo garāžu un tml. 68
63
60
55
Starp istabām vienā dzīvoklī 48
43
Klase
A: Ļoti labi skaņizolācijas apstākļi, kur tikai izņēmuma gadījumos var traucēt skaņas un trokšņi.
B: Skaņizolācijas apstākļi atbilst klases C minimālajām normām un uzskatāmi par labiem. Reizēm var traucēt skaņas un trokšņi no apkārtējām telpām.
C: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības jaunbūvēm, kas atbilst būvnormatīvu minimālajām prasībām.
D: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības, ko praktiski panāk rekonstruējot vecas celtnes. Šīs skaņizolācijas vērtības neatbilst tehniskajiem noteikumiem, ko jāievēro veicot lielākus būvdarbus, kas jāsaskaņo normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.

Šeit izdrukāšanai piemērota versijaSkaņizolācija
Slimnīcas un slimnieku aprūpes institūcijas
Zemākās skaņizolācijas mērījumu vērtības dB izdarot mērījumus joslās, lai iegūtu skaņas svārstību redukcijas lielumu.
Zemākā skaņas svārstību redukcijas vērtība R?w
Klase C atbilst būvnormatīvu prasībām.

Slimnīcās starp palātām vai dzīvojamām telpām, kā arī starp palātu vai dzīvojamo telpu un koplietošanas telpu (trepju telpu, gaitenu un taml.), ja telpas nav savienotas ar durvīm. 52
50
48
45
Slimnieku kopšanas institūcijās starp palātām vai dzīvojamām telpām, kā arī starp palātu vai dzīvojamo telpu un koplietošanas telpu (trepju telpu, gaitenu un taml.), ja telpas nav savienotas ar durvīm. 56
54
52
48
Starp palātu, dzīvojamo telpu vai arī koplietošanas telpu un servisa telpu. 65
62
60
60
Starp palātām vai dzīvojamām telpām un gaiteni, kopējo mazgājamo telpu vai tualeti un taml. Skaņizolācijas nodrošināšanai durvīm vajadzīgs slieksnis
. 1)
44
42
39
34
Starp palātām vai dzīvojamām telpām un gaiteni, kopējo mazgājamo telpu vai tualeti un taml. Skaņizolācijas nodrošināšanai durvīm slieksnis nav vajadzīgs.
2)
44
39
34
30
 
Klase
A: Ļoti labi skaņizolācijas apstākļi, kur tikai izņēmuma gadījumos var traucēt skaņas un trokšņi.
B: Skaņizolācijas apstākļi atbilst klases C minimālajām normām un uzskatāmi par labiem. Reizēm var traucēt skaņas un trokšņi no apkārtējām telpām.
C: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības jaunbūvēm, kas atbilst būvnormatīvu minimālajām prasībām.
D: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības, ko praktiski panāk rekonstruējot vecas celtnes. Šīs skaņizolācijas vērtības neatbilst tehniskajiem noteikumiem, ko jāievēro veicot lielākus būvdarbus, kas jāsaskaņo normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.
1) A un B skaņizolācijas klases nodrošināšanai starp telpām jābūt divām, vismaz 35 un 30 dB skaņizolējošām durvīm.
C un D skaņizolācijas klases nodrošināšanai vajadzīgas divas, vismaz 35 un 30 dB durvis.
2) A un B skaņizolācijas klases nodrošināšanai starp telpām jābūt divām skaņizolējošām durvīm.

Šeit izdrukāšanai piemērota versija


Skaņizolācija
Skolas, mācību telpas (sk. arī "Skolas un speciālas telpas")
Zemākā skaņas svārstību redukcijas vērtība R?w
Klase C atbilst būvnormatīvu prasībām.

Starp divām klases telpām vai starp klases telpu un koplietošanas telpu, vai arī starp pārrunu telpu vai personāla telpu un gaiteni vai koplietošanas telpu, kas nav savienotas ar durvīm. 56
52
48
44
Starp klases telpu un koplietošanas telpu vai gaiteni. Telpas ir savienotas ar durvīm
Atbilstošas skaņizolācijas klases nodrošināšanai starp telpām jābūt vismaz šādām durvīm:

    Klase A, 40 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis klase B, 35 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis klase C, 30 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis klase D, 25 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis

44
39
34
25
Sk. arī "Skolas un speciālas telpas"
Klase
A: Ļoti labi skaņizolācijas apstākļi, kur tikai izņēmuma gadījumos var traucēt skaņas un trokšņi.
B: Skaņizolācijas apstākļi atbilst klases C minimālajām normām un uzskatāmi par labiem. Reizēm var traucēt skaņas un trokšņi no apkārtējām telpām.
C: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības jaunbūvēm, kas atbilst būvnormatīvu minimālajām prasībām.
D: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības, ko praktiski panāk rekonstruējot vecas celtnes. Šīs skaņizolācijas vērtības neatbilst tehniskajiem noteikumiem, ko jāievēro veicot lielākus būvdarbus, kas jāsaskaņo normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.

Šeit izdrukāšanai piemērota versijaSkaņizolācija
Skolas un speciālas telpas
Zemākās skaņizolācijas mērījumu vērtības dB izdarot mērījumus joslās, lai iegūtu skaņas svārstību redukcijas lielumu.
Klase A un B: Skaņas svārstību redukcija R?w spektrā C50-5000
Klase C un D: Skaņas svārstību redukcija R?w
Klase C atbilst būvnormatīvu prasībām.

Starp mūzikas klasēm, fizisko vingrinājumu telpām, vienkāršām skaņu ierakstu studijām, kā arī citām telpām, kur darbība saistīta ar trokšņainām aktivitātēm un citām mācību un koplietošanas telpām 70
65
60
52
Starp telpām, kas minētas augstāk un koplietošanas telpām vai gaiteņiem, kas savienoti ar durvīm.
1)
60
55
50
38
Starp mūzikas klasēm, kur atskaņo elektroniskos mūzikas instrumentus, kā arī darbnīcām un pārējām telpām.. 75
75
(70)
65
Starp telpām, kas minētas augstāk un koplietošanas telpām vai gaiteņiem, kas savienoti ar durvīm. 2) 65
60
(55)
50
Starp lielām auditorijām, zālēm un tamlīdzīgām mācību telpām un atpūtas/uzgaidāmajām telpām. 75
70
(65)
60
Starp telpām, kas minētas augstāk un koplietošanas telpām vai gaiteņiem, kas savienoti ar durvīm. 3) 65
60
(55)
50
 
Klase
A: Ļoti labi skaņizolācijas apstākļi, kur tikai izņēmuma gadījumos var traucēt skaņas un trokšņi.
B: Skaņizolācijas apstākļi atbilst klases C minimālajām normām un uzskatāmi par labiem. Reizēm var traucēt skaņas un trokšņi no apkārtējām telpām.
C: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības jaunbūvēm, kas atbilst būvnormatīvu minimālajām prasībām.
D: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības, ko praktiski panāk rekonstruējot vecas celtnes. Šīs skaņizolācijas vērtības neatbilst tehniskajiem noteikumiem, ko jāievēro veicot lielākus būvdarbus, kas jāsaskaņo normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.
Iekavās () dotās vērtības neizriet no tehnisko normatīvu prasībām
1) A skaņizolācijas klases nodrošināšanai starp telpām jābūt vismazšādām durvīm:
- Klase A: 30 + 35 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis
B un C skaņizolācijas klases nodrošināšanai starp telpām jābūt dubultdurvīm:
- Klase B: 30 + 30 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis
- Klase C: 25 + 30 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis
2) A un B skaņizolācijas klases nodrošināšanai starp telpām jābūt vismaz 2šādām durvīm:.
- Klase A: 30 + 35 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis
- Klase B. 30 + 30 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis
C un D skaņizolācijas klases nodrošināšanai starp telpām jābūt dubultdurvīm:
- Klase C: 30 + 30 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis
- Klase D 25 + 30 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis
2) A, B un C skaņizolācijas klases nodrošināšanai starp telpām jābūt vismaz 2šādām durvīm:.
- Klase A: 30 + 35 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis
- Klase B. 30 + 30 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis
- Klase C: 25 + 30 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis
D skaņizolācijas klases nodrošināšanai starp telpām jābūt dubultdurvīm:
- Klase D: 25 + 30 dB skaņizolācijas klasei atbilstošas durvis.

Šeit izdrukāšanai piemērota versija


Skaņizolācija
Naktsmītnes
Zemākā skaņas svārstību redukcijas vērtība R?w
Klase C atbilst būvnormatīvu prasībām.

Starp viesu telpām, kā arī starp viesu telpu un koplietošanas telpu, trepju telpu un taml. 60
55
52
48
Starp viesu telpu un servisa telpu, garāžu vai taml. 65
65
60
60
Starp viesu telpu un intensīvi izmantojamu gaiteni ar ko minētā telpa savienota ar durvīm, kā arī starp viesu telpu un kopējo ziemas dārzu un taml.
1)
52
48
44
40
 
Klase
A: Ļoti labi skaņizolācijas apstākļi, kur tikai izņēmuma gadījumos var traucēt skaņas un trokšņi.
B: Skaņizolācijas apstākļi atbilst klases C minimālajām normām un uzskatāmi par labiem. Reizēm var traucēt skaņas un trokšņi no apkārtējām telpām.
C: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības jaunbūvēm, kas atbilst būvnormatīvu minimālajām prasībām.
D: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības, ko praktiski panāk rekonstruējot vecas celtnes. Šīs skaņizolācijas vērtības neatbilst tehniskajiem noteikumiem, ko jāievēro veicot lielākus būvdarbus, kas jāsaskaņo normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.
1) Durvīm nepieciešamašāda skaņizolācijas klases:
- Klase A: 40 dB
- Klase B: 35 dB
- Klase C: 30 dB
- Klase D: 25 dB
Ja starp viesu telpu un ziemas dārzu ir logi, tiem būtu jāatbilst šādai skaņizolācijas klasei:
- Klase A: 50 dB
- Klase B: 45 dB
- Klase C: 40 dB
- Klase D: 35 dB

Šeit izdrukāšanai piemērota versija


Skaņizolācija
Biroji
Zemākā skaņas svārstību redukcijas vērtība R?w
Tehniskie normatīvi neattiecas uz biroja telpu skaņizolāciju. Iekavās dota ieteicamā minimālā skaņizolācijas klasei (C) atbilstoša vērtība.

Starp biroju telpām kā arī starp biroja telpu un koplietošanas telpu (gaiteni un taml.), ja telpas nav savienotas ar durvīm. 44
40
(37)
34
Starp biroju telpām kā arī starp biroja telpu un koplietošanas telpu (gaiteni un taml.), ja telpas ir savienotas ar durvīm 1) 38
34
(24)
-
Starp apspriežu telpu un citu telp vai gaiteni, ja telpas nav savienotas ar durvīm. 48
48
(44)
34
Starp apspriežu telpu un citu telp vai gaiteni, ja telpas ir savienotas ar durvīm. 2) 38
38
(34)
-
Starp apspriežu telpām, ārstu kabinetiem un tamlīdzīgām telpām un citām telpām, kur norisinās konfidenciālas sarunas. 52
52
(48)
40
Starp apspriežu telpām, ārstu kabinetiem un tamlīdzīgām telpām un citām telpām, kur norisinās konfidenciālas sarunas un gaiteņiem, kas ar minētajām telpām savienoti ar durvīm. 3) 42
38
(34)
24
 
Klase
A: Ļoti labi skaņizolācijas apstākļi, kur tikai izņēmuma gadījumos var traucēt skaņas un trokšņi.
B: Skaņizolācijas apstākļi atbilst klases C minimālajām normām un uzskatāmi par labiem. Reizēm var traucēt skaņas un trokšņi no apkārtējām telpām.
C: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības jaunbūvēm, kas atbilst būvnormatīvu minimālajām prasībām.
D: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības, ko praktiski panāk rekonstruējot vecas celtnes. Šīs skaņizolācijas vērtības neatbilst tehniskajiem noteikumiem, ko jāievēro veicot lielākus būvdarbus, kas jāsaskaņo normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.
1) Durvīm nepieciešamašāda skaņizolācijas klase:
- Klase A: 35 dB
- Klase B: 30 dB
- Klase C: 25 dB
2) Durvīm nepieciešamašāda skaņizolācijas klase:
- Klase A: 35 dB
- Klase B: 35 dB
- Klase C: 30 dB
3) Durvīm nepieciešamašāda skaņizolācijas klase:
- Klase A: dubultdurvis, 2 x 30 dB
- Klase B: dubultdurvis, 2 x 30 dB
- Klase C: dubultdurvis, 2 x 25 dB vai arī vienkāršas 30 dB klasei atbilstošas durvis.

Šeit izdrukāšanai piemērota versija


Skaņizolācija
Bērnu dārzi un atpūtas nami
Zemākā skaņas svārstību redukcijas vērtība R?w
Klase C atbilst būvnormatīvu prasībām.

Starp guļamistabu un atpūtas/pārrunu/personāla telpu un koplietošanas telpu. Telpas nav savienotas ar durvīm. 56
52
48
40
Starp augstāk minētajām telpām.
Telpas ir savienotas ar durvīm.
Durvīm nepieciešama vismaz šāda skaņizolācijas klase:

    Klase A, 40 dB durvis
    klase B, 35 dB durvis
    klase C, 30 dB durvis
    klase D, 25 dB durvis

43
39
34
28
 
Klase
A: Ļoti labi skaņizolācijas apstākļi, kur tikai izņēmuma gadījumos var traucēt skaņas un trokšņi.
B: Skaņizolācijas apstākļi atbilst klases C minimālajām normām un uzskatāmi par labiem. Reizēm var traucēt skaņas un trokšņi no apkārtējām telpām.
C: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības jaunbūvēm, kas atbilst būvnormatīvu minimālajām prasībām.
D: Dotas skaņizolācijas mērījumu vērtības, ko praktiski panāk rekonstruējot vecas celtnes. Šīs skaņizolācijas vērtības neatbilst tehniskajiem noteikumiem, ko jāievēro veicot lielākus būvdarbus, kas jāsaskaņo normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.

Šeit izdrukāšanai piemērota versija

Skaņas izolācijai lietojiet skaņizolējošos metāla profilus.
Pēc vairāku gadu pētījumu un izmēģinājumu veikšanas uzņēmums Europrofil ir izstrādājis metāla karkasa elementu - tērauda profilu, kam piemīt ļoti labas skaņizolācijas īpašības. Jaunais produkts jau ir pieejams tirgū. Pieejami arī dokumenti, kuros skaitļu veidā uzrādītas tā ugunsdrošības un skaņizolācijas īpašības.

 

[Atpakaļ]