Grupa 8

Ugunsdrošības klase A 60/EI 60 (izolācija nav nepieciešama)

A 90/EI 90 (nostiprināta100 mm
Rockwool Brannplate 50 izolācija)

A120/EI 120 (nostiprināta100 mm
Rockwool Brannplate 50 izolācija)

Skaņizolācijas klase

55 dB (2 x 50 mm akmens vates izolācija)

Konstrukcijas princips:

1 Divi paralēli U profili gar grīdu un gar griestiem, vismaz 10 mm attālumā viens no otra. Profilu platums vismaz 75 mm.
2 Attālums starp karkasa elementiem
(solis) 600 mm.
3 2 x 13 mm "Norgips" ģipškartona lokšņu kārtas abās sienas pusēs
4 Izolācija sienas izolācijas atstarpē. sk. augstāk.
5 Skaņizolējošs blīvējums pieslēgumos pie citām konstrukcijām.
Grupa 8
Risinājumi stūriem

Iekšējais/ārējais stūris

1. Stūra aizsargs, iešpaktelēts
2. Karkasa stūra profils
3. "Norgips"špaktelmasa ar iešpaktelētu "Norgips" speciālo lenti
4. Ne vairāk kā 600 mm

 


Grupa 8
Risinājums grīdām

Sienas pieslēgums grīdai

1. Vismaz 150 mm bieza betona kārta.
2. Vismaz 20 mm plata, ar minerālvati pildīta šuve; nav nepieciešama, ja betona kārta 250 mm.
3. Skaņizolācija, izmantojotšuvju masu, vai arī sauso blīvēšanas materiālu
4. Stiprinājumi ik pēc 400-600 mm.

 

Grupa 8
Risinājumi griestiem

Sienas pieslēgums griestiem, ģipškartona lokšņu apšuvums

1. Vismaz 150 mm biezs betons.
2. 2 x 13 mm "Norgips"ģipškartona loksnes
3. Vismaz 150 mm bieza akmens vates izolācija.
4. Skaņizolācija, izmantojotšuvju masu vai arī sauso blīvējuma materiālu.
5. "Norgips"špaktelmasu, kurā iešpaktelēta "Norgips" speciālā lente.
6. Stiprinājumi ik pēc 400-600 mm.


Sienas pieslēgums betona griestiem

1. Vismaz 250 mm bieza betona kārta.
2. Skaņizolācija, izmantojotšuvju masu vai arī sauso blīvējuma materiālu.
3. Stiprinājumi ik pēc 400-600 mm.

 

Grupa 8
Risinājumi starpsienām

Sienas pieslēgums ģipškartona lokšņu starpsienai

1. Pieguļošās sienas ugunsdrošības klase nedrīkst būt zemāka par projektētās sienas ugunsdrošības klasi.
2. Vismaz 2 x 50 mm bieza akmens vates izolācija.
3. Stūra karkasa elements.
4. Skaņizolācijai "Norgips"špaktelmasa ar iešpaktelētu "Norgips" speciālo lenti.


Sienas pieslēgums betona starpsienai

1. Vismaz 90 mm biezs betons.
2. Vismaz 20 mm plata, ar minerālvati pildīta šuve; nav nepieciešama, ja betona biezums 250 mm.
3. Skaņizolācijaišuvju masa vai arī sausais blīvējuma materiāls
4. Stiprinājumi ik pēc 400-600 mm.


Sienas pieslēgums ārsienai/starpsienai, kam piebūvēta ģipškartona lokšņu papildsiena

1. 2 x 13 mm "Norgips"ģipškartona loksnes.
2. Vismaz 75 mm bieza akmens vates izolācija
3. Stūra karkasa elements.
4. Tvaikizolācija, ielaista vismaz 300 sienā, ja pieguļošā siena irārsiena
5. Skaņizolācijai "Norgips"špaktelmasa ar iešpaktelētu "Norgips" speciālo lenti
6. Vismaz 10 mm plata atstarpe
Ugunsdrošība Pieguļošās sienas ugunsdrošības klase nedrīkst būt zemāka par projektētās sienas ugunsdrošības klasi.

 

Grupa 8
Risinājumi ārsienām

Sienas pieslēgums ārsienai/starpsienai, kam piebūvēta ģipškartona lokšņu papildsiena

1. 2 x 13 mm "Norgips"ģipškartona loksnes
2. Vismaz 75 mm bieza akmensvates izolācija
3. Stūra karkasa elements.
4. Tvaikizolācija, ja pieguļošā siena ir ārsiena
5.
Saņizolācijai "Norgips"špaktelmasa ar iešpaktelētu "Norgips" speciālo lenti
6. Vismaz 10 mm plata atstarpe.
Ugunsdrošība Pieguļošās sienas ugunsdrošības klase nedrīkst būt zemāka par projektētās sienas ugunsdrošības klasi


Sienas pieslēgums ģipškartona lokšņu ārsienai

1. 2 x 13 mm "Norgips"ģipškartona loksnes.
2. Siltumizolācija
3. Tvaikizolācija, kas ielaista vismaz
300 mm sienā.
4. Stūra karkasa elements
5. Skaņizolācijai "Norgips"špaktelmasa ar iešpaktelētu "Norgips" speciālo lenti.
6. Karkasa elementuārsienā var novietot brīvi
7. Norgips 9 mm vēju aizturošais klājums GU, ventilējama ārsiena,ārsienas apšuvums
Ugunsdrošība Sasniedzama ugunsdrošības
klase B 60.

 

Grupa 8

Risinājumi sijām/nesošajiem
elementiem

Sienas salaidums ar nesošo konstrukciju

1. Sienas biezums ne lielāks par nesošās konstrukcijas biezumu un ne mazāks par 250 mm.
2. Skaņizolācija, izmantojotšuvju masu vai arī sauso blīvējuma materiālu.
3. Stiprinājumi ik pēc 400-600 mm.


Sienas salaidums ar/gar nesošo
konstrukciju

1. Ar akmens vati aizpildīta vismaz
20 mm platašuve
2. Skaņizolācija, izmantojotšuvju masu vai arī sauso blīvējuma materiālu.
3. Stiprinājumi ik pēc 400-600 mm.


Sienas salaidums ar/gar nesošo
konstrukciju

1. Ar akmens vati aizpildīta vismaz
20 mm platašuve
2. Stiprinājumi ik pēc 400-600 mm.

 

Skatīt risinājumus:
Stūriem Grīdām Griestiem Starpsienām Ārsienām Sijām/nesošajiem elementiem
vai arī saglabājiet izdrukai piemērotu versiju.