Labas dzīvojamās telpas nozīmē dzīvošanai veselīgas telpas

Labs mikroklimats, izmantojot ģipškartona loksnes
Ģipškartona loksnes nesatur kaitīgas vielas, tās neizdala kaitīgus izgarojumus, putekļus gāzes vai tvaikus. Tātad – ģipškartona loksnes nevar piesārņot telpu, sabojājot tās mikroklimatu.
Ļoti svarīgs faktors cilvēka labsajūtai darbavietā vai dzīvoklī ir tieši telpas mikroklimats, kas, savukārt ir dažādu faktoru, kā, piemēram, telpas tīrības, temperatūras, gaisa mitruma un ventilācijas rezultāts.

Ģipškartona lokšņu konstrukcijas regulē mikroklimatu, jo tās spēj gan uzņemt gan izdalīt mitrumu un siltumu no telpas gaisa.

Gāzu un izgarojumu izdalīšanās.
Visi jauni būvmateriāli izdala izgarojumus un gāzes, kas slikti iespaido mikroklimatu telpā. Pārējo materiālu vidū ģipškartona loksnes ir izcilas ar to, ka gāzes un izgarojumus izdala ļoti maz. Ir izdarīti mērījumi 50 visbiežāk lietojamajiem būvmateriāliem un konstatēts, ka vidējā gāzu un izgarojumu izdalīšanas vērtība tiem ir 0.25 mg/m2 stundā. Ģipškartona loksnēm šis lielums ir 0.026 mg, tātad aptuveni 10 reižu mazāks, nekā pārējiem materiāliem.
Pēdējā laikā visai bieži tiek runāts par radona gāzi. Mērījumi rada, ka ģipškartona loksnes izdala tikai ap 2,0 A/m2s, atsevišķiem būvmateriāliem šis rādītājs ir 1000 reižu lielāks.

Apdares darbi
Kaut arīģipškartona lokšņu konstrukcijas dod pamatu veselīga mikroklimata izveidošanai, daudz kas ir atkarīgs arī no izvēlētās apdares.
Norgips ģipškartona lokšņu konstrukcijas pamatā sastāv no trim nekaitīgiem dabiskiem materiāliem - ģipša, koka un metāla. Taču kaitīgas vielas, kas izmantotas apdares darbiem var labo iesākumu sabojāt.


Izvēlies veselīgus materiālus arī apdares darbiem!
Izvēle ir liela!

[Saturs]