Sienu konstrukciju grupa: 6
Risinājums 6.21, pieslēgums grīdai
Datēts: 04.09.25
Mērogs: 1:51.

Vismaz 120 mm biezs betons

2.

Blīvējums skaņizolācijai ar šuvju masu vai arī ar sauso blīvēšanas materiālu.

3.

Stiprinājumi ik pēc 400-600 mm