200 mm biezs caurumotas betona plāksnes pārsegums

Konstrukcijas ugunspretestības piemērs:

 
A 30 (EI30) Griestu apšuvumam 2 kārtās 13 mm Norgips ģipškartona loksnes  
A 60 (EI 60) Griestu apšuvumam 2 kārtās 15 mm Norgips Ugunsdrošās ģipškartona loksnes
B 30 (REI 30) Stāvu pārsedzei 1 kārta 13 mm Norgips ģipškartona loksnes apšuvums Skaņizolējošās
pārseguma sijas
B 30
B 60 (REI 60) Stāvu pārsedzei 2 kārtas 13 mm Norgips ģipškartona loksnes apšuvums Skaņizolējošas
pārseguma sijas
B 60
30 minūtes Stāvu pārsedzei 1 kārta 15 mm Norgips Ugunsdrošās plāksnes apšuvums Nenesošais griestu apšuvums
B 30
60 minūtes Stāvu pārsedzei 2 kārtas 15 mm Norgips Ugunsdrošās plāksnes apšuvums Nenesošais griestu apšuvums
A 60

Soļu radītās skaņas un "gaisa" skaņas skaņizolācijas mērījumu aptuvenās vērtības:

 
150 mm bieza betona vai arī profilētā betona pārsedze skaņizolācijas cilpās iekārts apšuvums skaņizolācijas cilpās iekārts apšuvums un peldošā grīda skaņizolācijas cilpās iekārts apšuvums un grīda uz latām 1)
Gaisa skaņa 48 dB 55 dB > 60 dB 60 dB
Soļu skaņa 80 dB 53 dB < 50 dB 48 dB
Atbilstoši standartam NBI mērījumu vērtības dotas paredzot gaisa skaņizolācijas vērtību kā minimālo vērtību un soļu skaņizolācijas vērtību kā maksimālo vērtību.
1) Skaņizolācijas vērtība uzrādīta pamatojoties uz Norgips pieredzi.

Griestu apšuvuma tipi, konstrukcijas piemēri:
Caurumotas betona stāvu pārsedzes plāksnes parasti var apšūt, izmantojot gandrīz jebkuru Norgips piedāvāto griestu apšuvuma konstrukcijas tipu. Nodaļā "Apšuvuma konstrukcijas piemēri" sarkanajā stabiņā ir apskatāmi četri no tiem.

Skatīt arī informāciju par:
- Īpašībām
- Nobeigumiem
- Speciālajiem risinājumiem
- Virsmas apdari
- Kā stiprināt dažādus priekšmetus pie ģipškartona lokšņu apšuvuma.