Iekārtais griestu apšuvums
A 30 (EI 30)

1. Vismaz 0,8 x 35 mm atsaite ik pēc ne vairāk kā. 1200 mm. Atsaite nostiprināta sekundāro un primāro profilu krustpunktā. Stiprinājumam izmantojama tērauda enkurskrūve.
2. Primārais profils P 50 ik pēc 1200 mm piestiprināts pie atsaites ar 2 gab. SS 14 vai SS BOR 13Z skrūvēm.
3. Sekundārie profili S 25/85 600 mm attālumā viens no otra piestiprināti pie primārajiem profiliem ar 2 gab. SS 14 vai SS BOR 13Z skrūvēm katrā krustpunktā.
4. 2 x 13 mm Norgips ģipškartona lokšņu apšuvums.

 

Iekārtais griestu apšuvums
A 60 (EI 60)

1. Vismaz 0,8 x 35 mm atsaite ik pēc ne vairāk kā. 1200 mm. Atsaite nostiprināta sekundāro un primāro profilu krustpunktā. Stiprinājumam izmantojama tērauda enkurskrūve.
2. Primārais profils P 50 ik pēc 1200 mm piestiprināts pie atsaites ar 2 gab. SS 14 vai SS BOR 13Z skrūvēm.
3. Sekundārie profili S 25/85 400 mm attālumā viens no otra piestiprināti pie primārajiem profiliem ar 2 gab. SS 14 vai SS BOR 13Z skrūvēm katrā krustpunktā.
4. 2 x 15 mm Norgips Ugunsdrošo plākšņu apšuvums. Visi gali un salaiduma vietas aizpildītas ar ugunsdrošo šuvju masu.

 

Stāvu pārsedze B 30 (REI 30)

1. 48 x 173 mm latas ik pēc 600 mm
2. 150 mm nostiprināta 36. klases minerālvates izolācijas kārta.
3. 1 x 13 mm Norgips ģipškartona lokšņu apšuvums.

 

Stāvu pārsedze B 60 (REI 60)

1. 48 x 198 mm latas ik pēc 600 mm.
2. 100 mm nostiprināta 36. klases akmensvates izolācijas kārta vai arī 170 mm nostiprināta 36. klases minerālvates izolācijas kārta.
3. 2 x 13 mm Norgips ģipškartona lokšņu apšuvums.

 

30 minūšu griestu
konstrukcijas ugunsaizsardzība

1. 23 x 73 mm latas, kas ik pēc 400 mm piestiprinātas ar 2 gab. 25/65 naglām.
2. Sijas / Ja nepieciešams, minerālvates izolācija.
3. 1 x 15 mm Norgips Ugunsdrošo plākšņu apšuvums. Plākšņu galu salaiduma vietas zem latām.

 

60 minūšu griestu
konstrukcijas ugunsaizsardzība

1. 23 x 73 mm latas, kas ik pēc 400 mm piestiprinātas ar 2 gab. 25/65 naglām.
2. Sijas / Ja nepieciešams, minerālvates izolācija.
3. 2 x 15 mm Norgips Ugunsdrošo plākšņu apšuvums. Plākšņu galu salaiduma vietas zem latām.

 

Skaņizolācijas cilpās iekārts
griestu apšuvums

1. Grīdas segums/Norgips Grīdas plāksne ar skaņu slāpējošu klājumu.
2. Izolētas koka sijas vai arī betona lējums.
3. Sekundārie profili vai latiņas, kas iekārtas skaņizolācijas cilpās.
4. Izolācija zem betona lējuma.5. 2 x 13 mm Norgips ģipškartona lokšņu apšuvums.

 

Skaņizolācijas cilpās iekārts griestu
apšuvums un peldošā grīda

1. 2 x Norgips Grīdas plākšņu grīdas segums
2. Blīva minerālvate.
3. Skaidu plāksne vai tamlīdzīgs materiāls.
4. Izolētas koka sijas vai arī betona lējums.
5. Sekundārie profili vai latiņas, kas iekārtas skaņizolācijas cilpās.
6. Izolācija zem betona lējuma.
7. 2 x 13 mm Norgips ģipškartona lokšņu apšuvums.

 

Iekārts griestu apšuvums
un koka grīda uz latām

1. Koka vai līdzīga materiāla grīda uz latām un izolācijas
2. Betona vai tamlīdzīga materiāla lējums.
3. No primārajiem un sekundārajiem profiliem veidota konstrukcija vismaz 150 mm attālumā no betona lējuma
4. Izolācija.
5. 2 x 13 mm Norgips ģipškartona lokšņu apšuvums.

 

Koka pārsedze

Zīmējumā redzams piemērs skaņizolētai stāvu pārsedzei, kura veidota, izmantojot T-veida koka sijas, caurumotu skaidu plāksni un peldošo grīdu. Tabulā dotās vērtības aprēķinātas pieņemot, ka izmantotas parastās koka sijas.

Konstrukcijas ugunspretestības piemērs:

 
A 30 (EI30) Griestu apšuvumam 2 kārtās 13 mm Norgips ģipškartona loksnes  
A 60 (EI 60) Griestu apšuvumam 2 kārtās 15 mm Norgips Ugunsdrošās ģipškartona loksnes
B 30 (REI 30) Stāvu pārsedzei 1 kārta 13 mm Norgips ģipškartona loksnes apšuvums Skaņizolējošās
pārseguma sijas
B 30
B 60 (REI 60) Stāvu pārsedzei 2 kārtas 13 mm Norgips ģipškartona loksnes apšuvums Skaņizolējošas
pārseguma sijas
B 60
30 minūtes Stāvu pārsedzei 1 kārta 15 mm Norgips Ugunsdrošās plāksnes apšuvums Nenesošais griestu apšuvums
B 30
60 minūtes Stāvu pārsedzei 2 kārtas 15 mm Norgips Ugunsdrošās plāksnes apšuvums Nenesošais griestu apšuvums
A 60

Soļu radītās skaņas un "gaisa" skaņas skaņizolācijas mērījumu aptuvenās vērtības:

 
Koka siju
pamats
skaņizolācijas cilpās iekārts apšuvums skaņizolācijas cilpās iekārts apšuvums un peldošā grīda
Gaisa skaņa 38 dB 51 dB 56 dB
Soļu skaņa 83 dB 61 dB 53 dB
Atbilstoši standartam NBI mērījumu vērtības dotas paredzot gaisa skaņizolācijas vērtību kā minimālo vērtību un soļu skaņizolācijas vērtību kā maksimālo vērtību.

Griestu apšuvuma tipi, konstrukcijas piemēri:
Vecas stāvu pārsedzes parasti var apšūt izmantojot gandrīz jebkuru Norgips iedāvāto griestu apšuvuma konstrukcijas tipu. Nodaļā "Apšuvuma konstrukcijas piemēri" sarkanajā stabiņā ir apskatāmi čertri no tiem.

Skatīt arī informāciju par:
- Īpašībām
- Nobeigumiem
- Speciālajiem risinājumiem
- Virsmas apdari
- Kā stiprināt dažādus priekšmetus pie ģipškartona lokšņu apšuvuma.