Vispārēja informācija
Nobeigumi, skaņizolācija

 

Salaiduma vietas un pieslēgumi citiem būvelementiem
Lai panāktu vislabāko skaņizolāciju, ir ļoti svarīgi, lai izveidotais ģipškartona konstrukcijas pieslēgums citam būvelementam būtu pienācīgi noblīvēts. Ģipškartona lokšņu apšuvuma pieslēgumu citiem ģipškartona konstrukciju būvelementiem blīvē, izmantojot Norgips špakteles masas. Citos gadījumos tiek lietotas šuvju masas vai arī sliedes profils ar gumijas līsti.

Pieslēgums skaņizolētai sienai

1. 2 kārtas 13 mm Norgips ģipškartona loksne ar vismaz 10 mm platu šuvi.
2. Sekundārais profils S 25/85. Ja profils griestos šķēso sienu, skaņizolācijas uzlabošanas nolūkā, tas tas jāpārgriež un jāizveido vismaz 10 mm plata atstarpe.
3. Skaņizolācijai Norgips špakteles masa ar masā iegrēmdētu speciālo lenti špaktelēšanai.
4. Vismaz 50 mm bieza minerālvates kārta.

Šeit informācija par nobeigumu veidošanu.

Prasības griestu apšuvuma
pieslēgumam skaņizolētai sienai

Sienas skaņizolā-cijas klase Atbilstošs apšuvums
40 dB Ne mazāk kā viena kārta 13 mm ģipškartona lokšņu apšuvums.
44 dB * Ne mazāk kā viena kārta 13 mm ģipškartona lokšņu apšuvums, kas pārtraukta skaņizolācijai ar vismaz 10 mm platu šuvi vai arī 2 kārtas 13 mm ģipškartona lokšņu.
48 dB * Ne mazāk kā 2 kārtas 13 mm ģipškartona lokšņu apšuvums, kas pārtraukts skaņizolācijai ar vismaz 10 mm platu šuvi.
52 dB * Ne mazāk kā 2 kārtas 13 mm ģipškartona lokšņu apšuvums, kas pārtraukts skaņizolācijai ar vismaz 10 mm platu šuvi. Vismaz 10 mm platai šuvei jābūt arī citās konstrukcijās.
55 dB * Ne mazāk kā 2 kārtas 13 mm ģipškartona lokšņu apšuvums. Griestu segums ir jāveido katrā telpā pinīgi atsevišķi. Siena jāturpina līdz dzelzsbetona lējumam, kam jābūt vismaz 150 mm augstāk par iekārtajiem griestiem
*) Virs griestu apšuvuma jāliek vismaz 50 mm bieza minerālvates izolācijas kārta.
  
Skatīt arī informāciju par:
- Īpašībām
- Speciālajiem risinājumiem
- Virsmas apdari
- Kā stiprināt dažādus priekšmetus pie ģipškartona lokšņu apšuvuma.