Marķējuma zīme "Iekštelpām piemērots veselīgs būvmateriāls".

Šī ir pirmā marķējuma zīme būvmateriāliem Norvēģijā, kas apliecina, ka būvmateriāla lietošana iekštelpās neapdraud telpas mikroklimatu.
Gods pirmajai marķēt savus ražojumus ar šo zīmi ir ticis ģipškartona lokšņu ražošanas industrijai.
Pēdējo gadu laikā savairojusies dažādu marķējuma zīmju flora. Katra marķējuma zīme apliecina kādu videi draudzīguma aspektu. Vairs tikpat kā nav sastopamas lietas, kas nebūtu marķētas ar kādu no šīm draudzības apliecinājuma zīmēm. Tādēļ nereti šīs daudzās marķējumu zīmes un pašas marķēšanas sistēmas vairs nepārliecina.
Tajā pašā laikā arvien pieaug vajadzība dokumentēt dažādu produktu ietekmi uz apkārtējo vidi. Un marķējuma zīme "Iekštelpām piemērots veselīgs būvmateriāls" dod patērētājiem iespēju pārliecināties tieši par tām materiālaīpašībām, kuras ietekmē telpas mikroklimata veidošanos. Kā patērētāji mēs arvien biežāk pieprasām, lai mūsu izmantotie ražojumi negatīvi neietekmētu vidi ne lokālā, ne arī globāla mērogā un, galvenais, lai tie būtu mums droši lietošanai.


Ir neskaitāmi daudz būvmateriālu veidu.
Divdesmitā gadsimta sākumā rūpnieciski ražoja apmēram 50 dažādus būvmateriālus. Šobrīd ražoto būvmateriālu veidu skaits ir ap 50000. Un vairs vairs nav iespējams pārzināt visus būvindustrijas ražojumus. Tādēļ vajadzīga dokumentācija par būvmateriālu īpašībām, tai skaita arī par tām īpašībām, kas ietekmēs izbūvēto telpu mikroklimatu.

Norgips izvēlējās marķējuma zīmi "Iekštelpām piemērots veselīgs būvmateriāls".
Tieši domājot par telpas mikroklimata dokumentēšanas iespēju, brīdī, kad radās šāda iespēja, Norgips izvēlējās savai produkcijai marķējuma zīmi "Iekštelpām piemērots veselīgs būvmateriāls". Citi marķējumi norāda uz citām būvmateriālu īpatnībām, piemēram, uz to, ka produkcijas ražotne nepiesārņo apkārtējo vidi, ka izejvielu iegūšana nenodara zaudējumus videi, vai arī ka izstrādājums ir pārstrādājams atkārtoti – recirkulējams. Protams, katra no šīm īpašībām ir nozīmīga un vērā ņemama arī izvēloties būvmateriālus. Un tomēr būvmateriāliem, atšķirībā no citām precēm ir daudz ilgāks kalpošanas laiks. Ja, piemēram, mazgāšanas līdzekļa un plastmasas pudeles paredzamais kalpošanas laiks svārstās starp dažām stundām un dažiem mēnešiem, tad jāatzīmē, ka būvmateriāla kalpošanas mūža ilgumam būtu jābūt vismaz vairāki gadu desmiti. Citiem vārdiem sakot, vissvarīgākā fāze būvmateriālam ir  tieši būvmateriāla lietošanas fāze. Un tādēļ daudz svarīgāk par to, ka būvmateriāls tiek ražots un pārstrādāts atkārtoti ir būvmateriāla īpašība veidot veselīgu mikroklimatu telpā, kuras būvēšanai materiāls izmantots. Uzņēmums Norgips vienmēr ir darbojies gan savu ražojumu pienācīgas kvalitātes nodrošināšanai, gan arī vides aizsardzības jomā, gan ražošanas, gan arī izejvielu ieguves ciklā un par to liecina iegūtie sertifikāti ISO 9001, ISO 14001, uzņēmuma brīvprātīgā iesaistīšanās EMAS kā arī HMS attiecībā uz ražošanas procesa atklātumu, resursu izlietošanu, lokālo un globālo vides aizsardzību.

Dokumentācija par izstrādājumaīpašībām lietošanas fāzē
Marķējuma zīme: "Iekštelpām piemērots veselīgs būvmateriāls" apliecina, ka pārbaudes eksperimentu rezultātā noskaidrots, ka izstrādājums lietošanas fāzē neizdalīs kaitīgus izgarojumus vai daļiņas, kas varētu ietekmēt telpas mikroklimatu.  Visiem izstrādājumiem ir noteikts laiks, kurā tie izdala kaitīgas daļiņas vai izgarojumus. Emisija novērojama arī  visiem jauniem materiāliem, tādēļ lietotājam par šo īpašību būtu jāzina. Norgipsģipškartona loksnes ietilpst tajā būvmateriālu grupā, kas atbilst iedalījumam augstākajā klasē, jo emisijas ilgums ir mazāks nekā 10 dienas.


Lai iegūtu marķējuma zīmi "Iekštelpām piemērots veselīgs būvmateriāls" tiek pieprasīti norādījumi par izstrādājuma kopšanu un lietošanu.
Katram izstrādājumam, kurš marķēts ar zīmi "Iekštelpām piemērots veselīgs būvmateriāls", ražotāja pienākums ir dot aprakstu par to kā šis izstrādājums lietojams un kopjams, lai kalpošanas laikā izstrādājums nezaudētu savas labās īpašības. Ir svarīgi ievērot arī norādījumus par tīrīšanu un mazgāšanas līdzekļu lietošanu.

Veselīgs vai neveselīgs mikroklimats?
Nav šaubu par to, kā telpu mikroklimats ietekmē cilvēku pašsajūtu, veselību un darbaspējas. Jaunajā likumdošanā (Norvēģijā – tulk.) ir pieprasīts veidot  dokumentāciju, kur atspoguļoti arī mikroklimatu iespaidojošie faktori jaunbūvēs. Marķējuma zīme "Iekštelpām piemērots veselīgs būvmateriāls" liecina par izstrādājuma nekaitīgumu mikroklimata veidošanai telpā. Tomēr jāatceras, ka mikroklimatu veido visi telpas būvei izmantotie materiāli un līdz ar to, marķējuma zīme "Iekštelpām piemērots veselīgs būvmateriāls" pati par sevi nedot pilnīgu garantiju, ka mikroklimats tik tiešām būs lielisks, jo noteicošo negatīvo lomu var nospēlēt  citi pielietotie materiāli. Taču veselīgo ģipškartona lokšņu izmantošana ir noteikti labs iesākums, pamats uz kura veidot telpu.


12.11.1998
VO.


[Saturs]