Sienu konstrukciju grupa: 8
Risinājums 8.61, pieslēgums sijai / kolonnai.
Datēts: 04.09.25
Mērogs: 1:51.

Betons vismaz 250 mm, bet ne mazāk par sienas biezumu.

2.

Blīvējums skaņizolācijai ar šuvju masu vai arī ar sauso blīvēšanas materiālu.

3.

Stiprinājumi ik pēc 400-600 mm.