Vispārējas ziņas par sienām uz metāla karkasa

Sienas uz metāla karkasa būvē kā šķērssienas visu veidu būvēs. Šīs sienas ir vienkārši un ērti montējamas un to labās īpašības ir sīki dokumentētas.
Šeit apskatīti konstrukcijas pamatprincipi.

Konstrukcijas princips
1. Griestu un grīdas profili, piestiprināti ik pēc 400–600 mm.
2. Karkasa elementu (statņu) attālums (solis) – ne lielāks par 600 mm starp centriem 
3. Caurumi instalāciju ievilkšanai.
4. Pirmā Norgips plākšņu kārta, piestiprināta ar pašgriezes skrūvēm ik pēc 500–800 mm. Ja sienai jāatbilst arī ugunsdrošības prasībām, attālumam starp skrūvēm jābūt tādam, kā norādīts 5.punktā. 
5. Otrā un pārējās Norgips plākšņu kārtas tiek nobīdītas pa 600 mm uz sāniem un, ja siena ir augstāka nekā ģipškartona plāksne – arī 300 mm uz augšu vai uz leju attiecībā pret iepriekšējo plākšņu kārtu. Plāksnes vidusdaļā piestiprināmas ik pēc 300 mm, gar plākšņu malām – ik pēc 200 mm. 
6. Minerālvates izolācijas slānis. 
7. Špaktelējums plākšņu salaiduma un skrūvju vietās.
8. Virsmas apdare pēc vēlēšanās, piemēram, krāsojums, flīzes, tapetes, lamināts, u.c. 
9. Skaņizolācija gar grīdu, griestiem un citām pieslēguma daļām. Atkarīga no sienas tipa.
 
Četri galvenie tipi:

Vienkāršās sienas
Viena vai divas ģipškartona lokšņu kārtas abās sienas pusēs. Minerālvates izolācija, ja nepieciešams.

Dubulttsienas SAA
Uz diviem karkasiem būvēta siena, kur starp karkasiem ir vismaz 10 mm atstarpe. Siena apšūta ar divām vai trim ģipškartona plākšņu kārtām. Sienā minerālvates izolācija.

Papildsienas (Šahtu sienas)
Viena, divas vai trīs ģipškartona plākšņu kārtas vienā sienas pusē. Minerālvates izolācija, ja nepieciešams.

Dubultsienas SA
Siena, kas montēta uz diviem karkasiem vienā atbalsta sliedē. Divas ģipškartona lokšņu kārtas abās sienas pusēs. Minerālvates izolācija.