Tehniskā vārdnīca

Vai Jūs vēlaties iepazīt skaņas izolācijas spējas un ugunsizturības jēdzienu vai uzzināt, ko ietver ekspluatācijas īpašību deklarācija? Iepazīstieties ar mūsu tehnisko vārdnīcu.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

K – sāniska skaņas pārcelšana

Klasifikācijas uguns pretestības jomā (ugunsdrošības klasifikācijas)

R’A,1 – aptuvenās skaņas izolācijas R’ novērtējuma rādītājs

RA,1,R – projektētais skaņas izolācijas novērtējuma rādītājs RA,1

RA,1 – skaņas izolācijas novērtējuma rādītājs.

RA,2 – skaņas izolācijas novērtējuma rādītājs

RW – izsvērtais skaņas izolācijas rādītājs.

Skaņas izolācija

Uguns pretestība

Uguns pretestības klase

Ēkas uguns pretestības klase

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Ekspluatācijas īpašību deklarācija, saīsināti EID (ang. Declaration of Performance, saīsināti DoP) – dokuments, kas satur informāciju par produkta veidu un ekspluatācijas īpašībām. 2013. gada 1. jūlijā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulu Nr. 305/2011 (CPR), no 2011. gada 9. marta Ekspluatācijas īpašību deklarācija aizstāja atbilstības deklarāciju.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ang. DoP) apstiprina būvniecības izstrādājuma laišanu tirgū. Ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek pievienota izstrādājumam, ja tam ir nepieciešama saskaņota tehniskā specifikācija vai Eiropas tehniskais novērtējums.

Ar ekspluatācijas īpašību deklarāciju un izstrādājuma CE marķējumu ražotājs uzņemas atbildību par ražojuma atbilstību deklarētajam parametri.

K – sāniska skaņas pārcelšana

K – sāniska skaņas pārcelšana, labojums attiecībā uz skaņu, kas izplatās caur blakus esošajām barjerām (griestiem, blakus sienām). Labojums K ir atkarīgs no barjeras ģeometrijas, savienojuma veida ar citām barjerām, kā arī blakus esošo barjeru veidiem. Sānu skaņas pārcelšanas aprēķini parasti ir sarežģīts uzdevums, kuru ir vērts uzticēt akustikas speciālistam.

Prasības attiecībā uz nepieciešamajiem skaņas izolācijas rādītājiem ir ietvertas standartā PN-B-02151-3:1999 (pašlaik ir uzsākts darbs pie jaunas regulas versijas PN-B-02151-3:2015 par tehniskajiem nosacījumiem, kādiem būtu jāatbilst ēkām un to atrašanās vietām).

Klasifikācijas uguns pretestības jomā (ugunsdrošības klasifikācijas)

Tie ir dokumenti, kas izdoti, pamatojoties uz pētījumiem, kurus veikušas pilnvarotas pētniecības iestādes, kas nosaka pētīto ēkas elementu, piemēram, sauso apbūves sistēmu – starpsienu, pārseguma sienu, piekārto griestu, mansarda konstrukciju, sauso lieto segumu uguns pretestības klases (piemēram, EI 30, EI 60).

Ugunsdrošības klasifikācija ietver arī sīki izstrādātus risinājumu aprakstus, informāciju par lietotajiem materiāliem, rasējumus, detalizētu informāciju par risinājumiem, savienojumiem u.tt.

R’A,1 – aptuvenās skaņas izolācijas R’ novērtējuma rādītājs

R’A,1 – aptuvenās skaņas izolācijas R novērtējuma rādītājs, ņemot vērā spektrālo adaptīvo rādītāju C. R’A,1 rādītājs ņem vērā barjeras skaņas izolāciju no vidējas un augstas frekvences vides skaņām, kas sasniegta pie noteiktiem izmantošanas nosacījumiem. R’A,1 rādītājs ņem vērā sānu skaņas pārcelšanu K. Rādītāja vērtība tiek iegūta akustiskā lauka pētījumā, vai, izmantojot aprēķinu metodi. Rādītājs galvenokārt tiek izmantots lielākās starpsienu daļas skaņas izolācijas novērtēšanai.

RA,1,R – projektētais skaņas izolācijas novērtējuma rādītājs RA,1

Rādītājs tiek noteikts, atņemot skaņas izolācijas rādītājam RA,1 neprecizitātes novēršanas labojumu (RA,1,R = RA,1 – 2 dB). Rādītājs tiek izmantots starpsienu novērtēšanai dzīvokļa iekšpusē daudzdzīvokļu ēkā, kā arī aprēķinātu skaņas izolāciju R’.

RA,1 – skaņas izolācijas novērtējuma rādītājs.

RA,1 – skaņas izolācijas novērtējuma rādītājs, attiecīgi ņemot vērā spektrālo adaptīvo indeksu C (RA,1 = RW + C), kas izteikts [dB]. Barjeras laboratorijas pārbaudēs iegūtā vērtība. Rādītājs atbilst skaņas izolācijai no vidējas un augstas frekvences vides skaņām, kas ir raksturīgas arī sadzīves troksnim, kuru rada cilvēki. Rādītājs galvenokārt tiek izmantots iekšējo starpsienu skaņas izolācijas novērtēšanai.

RA,2 – skaņas izolācijas novērtējuma rādītājs

RA,2 – skaņas izolācijas novērtējuma rādītājs, attiecīgi ņemot vērā spektrālo adaptīvo indeksu Ctr (RA,1 = RW + Ctr), kas izteikts [dB]. Barjeras laboratorijas pārbaudēs iegūtā vērtība. Rādītājs atbilst skaņas izolācijai no vidējas un augstas frekvences vides skaņām, kas ir raksturīgas arī ārējam troksnim, piemēram, ceļa satiksmei. Rādītājs galvenokārt tiek izmantots ārējo barjeru skaņas izolācijas novērtēšanai.

RW – izsvērtais skaņas izolācijas rādītājs.

RW – izsvērtais skaņas izolācijas rādītājs, kas izteikts [dB]. Rādītājs, kas tiek izmantots vispārējam barjeras novērtējumam, izmantots lielākajā daļā ES valstu prasībās. Barjeras laboratorijas pārbaudēs iegūtā vērtība. Vērtība atbilst skaņas frekvencei 500 Hz uz attiecību līknes barjeras skaņas izolācijas diagrammā.

Skaņas izolācija

Akustiskā izolācija – barjeras aizsardzības spēja pret troksni. Attiecībā uz ģipškartona loksnēm skaņas izolācija tiek pielīdzināta gaisa skaņas izolācijai. Skaņas izolācija tiek izteikta decibelos [dB], galvenokārt izmantojot rādītājus RW, RA,1, RA,2, R’A,1 un R’A,2.

Pamata prasības attiecībā uz skaņas izolāciju ir ietvertas standartā PN-B-02151-3:1999. Pašlaik ir uzsākts darbs pie ieraksta regulā par tehniskajiem nosacījumiem, kādiem būtu jāatbilst ēkām un to atrašanās vietām, jaunās standarta versijas PN-B-02151-3:2015.

Uguns pretestība

Uguns pretestība ir ēkas barjeras/elementa spēja atbilst īpašām prasībām apstākļos, kas imitē ugunsgrēka gaitu. Ugunsgrēka laikā svarīgākais ir iespēja evakuēties, tāpēc uguns pretestības mērvienība ir laiks, kas tiek skaitīts minūtēs, un kurā no ugunsgrēka sākuma nav zaudēti šādi kritēriji:

  • R – uguns izturības slodze – jeb stāvoklis, kurā aprakstītais elements veic savu nestspējas funkciju. Nestspējas funkcijas zaudējumu izraisa mehāniski bojājumi, stabilitātes zudums vai arī deformāciju vai nobīžu pieļaujamo robežu pārsniegums. Parametrs R sausās apbūves sistēmas apraksta tikai ugunsdrošības elementu atdalīšanas gadījumā.
  • E – ugunsizturība – jeb stāvoklis, kurā aprakstītais elements veic savu atdalīšanas funkciju. Ugunsizturības zaudējums rodas šādu faktoru rezultātā – uz virsmas parādās neuzkarsētas liesmas, plaisas vai plīsumi, kas pārsniedz pieļaujamo robežu, un caur kurām izkļūst gāzes vai liesmas, vai, ja elements nokrīt nost no konstrukcijas.
  • I – uguns izolācija jeb stāvoklis, kurā elements kalpo kā izolācija no augstas temperatūras. Uguns izolācijas zaudējums rodas brīdī, kad temperatūra pārbaudāmā elementa ārējā malā kļūst pārāk augsta.

Uguns pretestības klase

Uguns pretestības klase apraksta nepieciešamo dotās barjeras/ēkas elementa uguns pretestību.

guns pretestības klases parasti vieno kritēriji E un I, vai R, E un I, piemēram, EI 15 EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, REI 120, REI 180.

 

Sīkāks kritēriju E, I, R skaidrojums atrodams "Uguns pretestības" definīcijā.

Ēkas uguns pretestības klase

Ir noteiktas piecas uguns pretestības klases, kas tiek apzīmētas ar burtiem secībā no visaugstākās uz viszemāko "A", "B", "C", "D", "E".

Ēkas elementiem, kas pieder attiecīgajai uguns pretestības klasei, jāatbilst nosacījumiem, kas noteikti Infrastruktūras ministra 2002. gada 12. aprīļa rīkojumā par tehniskajiem nosacījumiem, kādiem jāatbilst ēkām un to atrašanās vietām.

Dokumentu mape
Dokumentu mape
close

Dokumentu mape ir vieta, kur var uzglabāt atlasītās lejupielādes un materiālu patēriņa aprēķinus.

Noklikšķiniet "UZ MAPI" uz jebkura dokumenta vai aprēķina.

Pateicoties dokumentu mapei, jūs varat viegli sagatavot dokumentāciju savam ieguldījumam, kurā ir:

  • produktu un risinājumu tehniskā dokumentācija
  • materiālu patēriņa aprēķini
  • produktu saraksta kopsavilkums
  • titulkarte ar ieguldījumu sarakstu
Lejupielādēt ZIP Lejupielādēt ZIP
Lejupielādēt PDF Lejupielādēt PDF
Sūtīt uz @ Sūtīt uz @
 Iztīrīt mapi
Aizvērt
augšup