Privātuma politika

Privātuma politika nosaka, kādus datus un ar kādiem nosacījumiem mēs apstrādājam.

 1. Administrators

  Jūsu datu administrators ir SIA "Norgips" (Norgips Sp. z o.o.) ar juridisko adresi Racławicka 93, 02-634 Varšava, kas ierakstīta Varšavas galvaspilsētas Rajona tiesas Uzņēmēju reģistrā Varšavā, XIII Valsts tiesu reģistra Ekonomikas nodaļā ar KRS (numuru Valsts Tiesu reģistrā) 0000529680, NIP (nodokļu maksātāja identifikācijas numuru) 522-27-02-366.

 2. Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats

  Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, turpmāk tekstā - "GDPR".

  Jūsu personas datus var apstrādāt vienam vai vairākiem no šādiem mērķiem:

  • gatavojot atbildi un atbildot uz jautājumu, kā arī, lai izpildītu prasības, kas izriet no ieteikumiem saskaņā ar "GDPR" 6. daļas 1. punkta f) apakšpunktu.
  • iesniedzot sadarbības piedāvājumu saskaņā ar "GDPR" 6. daļas 1. punkta f) apakšpunktu.
  • izpildot līgumu vai veicot darbību pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas saskaņā ar "GDPR" 6. daļas 1. punkta f) apakšpunktu.
  • produktu un pakalpojumu tiešajai tirdzniecībai saskaņā ar "GDPR" 6. daļas 1. punkta f) apakšpunktu.
  • pasūtījumu izveidošanai, rīkojumu apstrāde un piegādēm saskaņā ar "GDPR" 6. daļas 1. punkta f) apakšpunktu.
  • pastāvīgai un/vai turpmākai darbā pieņemšanai saskaņā ar "GDPR" 6. daļas 1. punkta f) un/vai a) apakšpunktu.
  • lai izskatītu sūdzības saskaņā ar "GDPR" 6. daļas 1. punkta f) apakšpunktu.

  Ja tiks mainīti plānotie apstrādes mērķi, mēs lūgsim Jūsu piekrišanu un informēsim jūs par mainīgajiem apstrādes nosacījumiem saskaņā ar "GDPR" 6. daļas 1. punkta a) apakšpunktu.

 3. Kādi dati tiek uzglabāti

  Mēs glabājam šādus datus: vārds un uzvārds, uzņēmuma nosaukums, adrese, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese, nodokļu identifikācijas numurs, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, iekraušanas/izkraušanas vieta, bankas konta numurs. Lai pieņemtu darbā un/vai pieņemtu darbā nākotnē, mēs glabājam arī jūsu nosūtīto dokumentu sarakstu: dzīves aprakstu, motivācijas vēstuli. Mums ir tiesības uzglabāt citus datus, kas nepieciešami mērķa sasniegšanai. Šajā gadījumā dati katru reizi atzīmi kā dati, kas nepieciešami mērķa sasniegšanai.

 4. Datu glabāšanas laiks

  Jūsu personas dati tiks saglabāti laika posmā, kas nepieciešams mērķa sasniegšanai:

  • lai atbildētu uz jautājumiem, kā arī pieci gadi nolūkā izskatīt prasījumus.
  • pastāvošās sadarbības laikā un 5 gadus pēc sadarbības beigām. Tad jūsu personas dati tiks anonimizēti vai dzēsti.
  • attiecībā uz darbā pieņemšanas projektiem – dati tiks uzglabāti 6 mēnešus pēc projekta beigām vai ilgāk – ar jūsu piekrišanu citu, nākotnes darbā pieņemšanas projektu vajadzībām.

 5. Jūsu tiesības

  Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos koriģēt / labot, papildināt / dzēst vai ierobežot apstrādi un tiesības pārsūtīt datus.

  Ja piekritīsiet datu apstrādei, jums būs tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanu var atsaukt, nosūtot e-pastu uz adresi: [email protected] Iepriekšminētā informācija neietekmē apstrādes likumību, kas tika veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, pirms tā tika atsaukta. Gadījumā, ja jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz "GDPR" 6. daļas 1. punkta f) apakšpunktu, jums ir tiesības jebkurā brīdī – iemeslu dēļ, kas saistīti jūsu īpašo situāciju, – iesniegt iebildumu pret personas datu apstrādi.

  Visas šīs tiesības tiek piemērotas tiktāl, ciktāl to pieļauj "GDPR".

  Tiesības var īstenot, nosūtot pieteikumu ar šādu pieprasījumu uz adresi: "Norgips" (Norgips Sp. z o.o.) birojs, Racławicka 93, 02-634 Varšava.

  Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam.


 6. Datu drošība, datu pārraide un pieejamība

  Mūsu prioritāte ir jūsu datu drošība. Kā administrators mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību.
  Mēs nesniedzam jūsu datus citiem uzņēmumiem bez jūsu piekrišanas un informēšanas.

  Administratora apstrādātie personas dati var būt pieejami ierobežotam saņēmēju skaitam, kuriem šī informācija ir nepieciešama tikai viņu pienākumu veikšanai. Jūsu dati tiks kopīgoti ar iesaistītajiem Administratora biznesa partneriem piegādes procesā. Šie dati var tikt nodoti tādā apmērā, cik tas nepieciešams preču piegādei vai saņemšanai.
  Jūsu personas datus var pārsūtīt uz trešo valsti (t.i., valsti, kas nav Eiropas ekonomiskajā zonā).

  Datu pārsūtīšana:

  • ir nepieciešama, lai pildītu ar jums noslēgto līgumu,
  • ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu nolīgumu, kas noslēgts jūsu interesēs,
  • ir nepieciešama svarīgu sabiedrības interešu dēļ,
  • ir nepieciešama prasījumu dēļ,
  • ir nepieciešama, lai aizsargātu jūsu svarīgās intereses,
  • tiks veikta no publiskā reģistra.

  Jums ir tiesības iegūt jūsu personas datu kopiju, kas pārsūtīta uz trešo valsti.

 7. Papildu informācija

  Jūsu personīgo datu sniegšana ir brīvprātīga, taču tas var būt nepieciešams, ja mums būs nepieciešamība ar jums sazināties, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai sniegtu citus papildu pakalpojumus, kas minēti iepriekš. Ja administrators ļauj jums izveidot kontu, pieteikums var būt priekšnoteikums, lai parakstītu konta reģistrācijas līgumu.

  Jūsu sniegtie personas dati netiek automātiski apstrādāti šajā profilā. Plašāku informāciju par personas datu aizsardzību var iegūt elektroniski: [email protected]

Dokumentu mape
Dokumentu mape
close

Dokumentu mape ir vieta, kur var uzglabāt atlasītās lejupielādes un materiālu patēriņa aprēķinus.

Noklikšķiniet "UZ MAPI" uz jebkura dokumenta vai aprēķina.

Pateicoties dokumentu mapei, jūs varat viegli sagatavot dokumentāciju savam ieguldījumam, kurā ir:

 • produktu un risinājumu tehniskā dokumentācija
 • materiālu patēriņa aprēķini
 • produktu saraksta kopsavilkums
 • titulkarte ar ieguldījumu sarakstu
Lejupielādēt ZIP Lejupielādēt ZIP
Lejupielādēt PDF Lejupielādēt PDF
Sūtīt uz @ Sūtīt uz @
 Iztīrīt mapi
Aizvērt
augšup