Materiālu izlietojuma kalkulators

Tie ļauj vienkārši un ērti aprēķināt materiālu izlietojumu un ievadīt cenas, kas saskaņotas ar vairumtirdzniecības bāzi, lai noteiktu kopējās apbūves izmaksas. Kalkulators ļauj ievadīt kopējo platību, taču ir jāatceras, ka nav ņemti vērā materiāla zaudējumi. Atkarībā no apbūves sarežģījuma ir jāņem vērā atbilstošas rezerves.

augšup