Mansarda apbūve

Projektēta, lai nodrošinātu Jums drošību un komfortu.

Norgips mansarda apbūves sistēmas priekšrocības:

 • ātra uzstādīšana;
 • ugunsdrošība;
 • skaņas komforts;
 • lietošanas drošība;
 • noturība;
 • augsta estētika;
 • zems svars.

Kā pareizi izvēlēties mansarda apbūvi un aprēķināt izmaksas

Īstenojot būvniecības investīciju, mēs vēlamies izmantot pārbaudītus risinājumus, kas atbilst investora prasībām un tiesību aktu noteikumiem par lietotām telpām. Īpašs gadījums ir apdzīvojami bēniņi, kas paredzēti dzīvoklim vai birojam, kur jāizpilda noteiktas ugunsdrošības prasības (EI 30/EI 60). Svarīgs faktors ir arī skaņas komforts telpā. Liela priekšrocība ir iespēja brīvi veidot telpu, izmantojot ģipškartona plāksnes. Tas ļauj iegūt (oriģinālas) telpas, kas apvieno slīpumus, griestus un sienas, nodrošinot atbilstību augstākām tehniskajām prasībām.

Tāpēc NORGIPS mansarda apbūves risinājumiem ar ģipškartona plākšņu apšuvumu piemīt atbilstoši tehniskie parametri tādi kā ugunsizturības klase (diapazonā līdz EI/REI 60), apbūves biezums (diapazonā 28–300 mm), atbilstoša nestspēja u. tml. Tālāk ir piedāvāti risinājumi, kuri ļauj izvēlēties pareizo risinājumu, kas atbilst izvirzītām prasībām.

Uzstādīšanas posmi

Mansarda apbūves uz CD 60 profiliem un ES tipa vai plakanajiem L tipa āķiem ar vienslāņa apšuvumu izpildes posmi.
(Apbūves elementu noteikšana ar āķu uzstādīšanu)

1 1

Mansarda apbūves līnijas noteikšana.

Pirmā darbība ir mansarda apbūves līnijas noteikšana. To var izdarīt lāzera līmeņrādi. Iezīmējiet seguma uzstādīšanas vietu uz gala un ceļa sienām.

Mansarda apbūves līnijas noteikšana.
Blīvēšanas lentes pielīmēšanas zem UD 30 profiliem.

Pielīmējiet blīvēšanas lenti, kas ievērojami uzlabo būvētā seguma skaņas izolācijas spēju, zem UD 30 profiliem.

Blīvēšanas lentes pielīmēšanas zem UD 30 profiliem.
UD 30 profilu uzstādīšana.

Pielieciet profilus tiem paredzētajā vietā un piestipriniet tos pie sienas ar dībeļiem vai skrūvēm ar 80 cm atstarpi starp tiem.

UD 30 profilu uzstādīšana.
ES tipa vai plakano L tipa āķu uzstādīšanas vietas noteikšana — ģipškartona plākšņu uzstādīšana paralēli spārēm.

Pēc tam noteiciet uz spārēm un spraišļiem ES tipa vai plakano L tipa āķu uzstādīšanas vietas. Maksimālā atstarpe starp āķiem nedrīkst pārsniegt 50 cm, ja vēlaties uzstādīt plāksnes perpendikulāri apbūves konstrukcijai no CD 60 profiliem.

ES tipa vai plakano L tipa āķu uzstādīšanas vietas noteikšana — ģipškartona plākšņu uzstādīšana paralēli spārēm.
ES tipa vai plakano L tipa āķu uzstādīšanas vietas noteikšana — ģipškartona plākšņu uzstādīšana perpendikulāri spārēm.

Uzstādot ģipškartona plāksnes paralēli šī atstarpe nedrīkst pārsniegt 40 cm.

ES tipa vai plakano L tipa āķu uzstādīšanas vietas noteikšana — ģipškartona plākšņu uzstādīšana perpendikulāri spārēm.
Galējo ES tipa vai plakano L tipa āķu uzstādīšanas vietas noteikšana

Galējo āķu attālums no sienām nedrīkst pārsniegt 50 cm.

Galējo ES tipa vai plakano L tipa āķu uzstādīšanas vietas noteikšana
Āķu izvēles noteikumi

Izmantoto āķu tipu un veidu ir jāizvēlas atkarībā no augstumā, par kuru ir jāpazemina mansarda apbūve attiecībā pret jumta konstrukciju.

Tālāk sniegtā tabulā ir norādīts maksimālais apbūves konstrukcijas attālums no jumta konstrukcijas, izmantojot atsevišķus āķus.

Āķa tips un veids

Plakanais L — 180

Plakanais L — 270

Plakanais L — 350

ES plus 60/60

ES plus 60/120

ES 60/75

ES 60/125

Maks. jumta konstrukcijas attālums no apbūves konstrukcijas

15 cm

20 cm

30 cm

6 cm

120 cm

6 cm

12 cm

Āķu izvēles noteikumi
ES vai ES plus tipa āķu uzstādīšana

Pieskrūvējiet ES vai ES plus tipa āķus noteiktajās vietās pie spāres priekšpuses ar divām skrūvēm kokam min. ɸ 3,5 mm × 35 mm. Āķu plecu garums ir no 60 mm līdz 125 mm.

ES vai ES plus tipa āķu uzstādīšana
L tipa (sēņveida) āķu uzstādīšana

Plakano L tipa (tā saucamo “sēņveida”) āķu gadījumā pieskrūvējiet tos tam noteiktās vietās spāru sānos ar divām skrūvēm kokam min. ɸ 3,5 mm × 35 mm. Šos āķus ir precīzi jāpieskrūvē atbilstoši iezīmētajai apbūves plaknei. Izmantojot plakanos L — 350 tipa āķus var pazemināt konstrukciju līdz 30 cm un aizpildīt to ar izolācijas materiālas papildslāni.

L tipa (sēņveida) āķu uzstādīšana
Minerālvates ieklāšana

Novietojiet siltumizolāciju starp jumta konstrukcijas elementiem un telpā starp jumta konstrukciju un apbūves konstrukciju, kas tiks izveidota. Siltumizolācijas ieklāšana slāņos paaugstina jumta siltumizolācijas spēju un ievērojami samazina siltuma zaudējumi caur siltuma tiltiem, kas rodas uz spārēm un citiem koka konstrukcijas elementiem.

Minerālvates ieklāšana
CD 60 profilu uzstādīšana uz ES tipa āķiem

Izveidojiet konstrukciju no CD 60 profiliem. ES tipa āķu izmantošanas gadījumā ievietojiet CD 60 profilus starp āķu pleciem un ievietojiet tos UD 30 profilos.

Pēc profilu nolīmeņošanas savienojiet tos ar āķu pleciem, izmantojot pašurbjošās skrūves ɸ 3,5 mm × 9,5 mm. Ieskrūvējiet pa divām skrūvēm katrā savienojuma pusē. Mūsu apbūvē ģipškartona plāksnes tiek pieskrūvētas perpendikulāri profiliem, tāpēc atstarpe starp CD 60 profiliem nepārsniedz 50 cm.

CD 60 profilu uzstādīšana uz ES tipa āķiem
CD 60 profilu uzstādīšana uz L tipa āķiem

Plakano L tipa (tā saucamo “sēņveida”) gadījumā piestipriniet profilus pie nolīmeņotajiem āķiem un ievietojiet tos UD 30 profilos.

CD 60 profilu uzstādīšana uz L tipa āķiem
CD 60 profilu pagarināšana.

CD 60 profilus var pagarināt, izmantojot garensavienotājus. Ievietojiet garensavienotāju savienojamo profilu galos un savienojiet tos ar pašurbjošajām skrūvēm ɸ 3,5 mm × 9,5 mm. Ieskrūvējiet pa divām skrūvēm katrā savienojamo profilu pusē. Ja profili tiek pagarināti blakus esošajās rindās, savienojuma vietām ir jābūt nobīdītām attiecībā viena pret otru par vismaz 100 cm.

CD 60 profilu pagarināšana.
Flex profila uzstādīšana

Vietā, kur apbūves slīpuma plakne savienojas ar horizontālo plakni, novietojiet galējos profilus blakus vienu otram. Uzstādiet šajā vietā elastīgu Flex profilu, kas pastiprina šo savienojumu, novēršot plīsumus šo plakņu savienojuma vietā. Pieskrūvējiet profilu ar pašurbjošo skrūvi ɸ 3,5 mm × 9,5 mm, pēc tam izskrūvējiet tas plāksnes uzstādīšanas laikā.

Flex profila uzstādīšana
Tvaika izolācijas ieklāšana

Pēc konstrukcijas nolīmeņošanas ieklājiet tvaika izolācijas plēvi, pielīmējot to ar divpusējo līmlenti. Noblīvējiet plēves savienojumu vietas ar atbilstošām lentēm.

Tvaika izolācijas ieklāšana
Ģipškartona plākšņu uzstādīšana — plākšņu izvietojums

Piegrieziet ģipškartona plāksnes atbilstošam izmēram. Minimālais bēniņos uzstādāmo plākšņu biezums ir 12,5 mm. Pieskrūvējiet plāksnes pie profiliem perpendikulāri tā, lai to īsākas malas balstītos uz profiliem. Pieskrūvējiet tās tikai pie CD 60 un Flex profiliem.

Plāksnes blakus esošajās rindās ir jāuzstāda tā, lai savienojumi starp īsākām malām būtu nobīdītas attiecībā viens pret otru par vismaz 40 cm.

Ģipškartona plākšņu uzstādīšana — plākšņu izvietojums
Ģipškartona plākšņu uzstādīšana — plākšņu īsāku malu fasetēšana

Ģipškartona plākšņu īsākās malas, kas savstarpēji saskaras, ir jāfasetē aptuveni 45° leņķī 2/3 plāksnes biezumā.

Ģipškartona plākšņu uzstādīšana — plākšņu īsāku malu fasetēšana
Ģipškartona plākšņu uzstādīšanas — atstarpes un skrūvju veidi

Maksimālās atstarpes starp skrūvēm nedrīkst pārsniegt 17 cm, un to garumam ir par 10 mm lielākam par kopējo pieskrūvējamu plākšņu biezumu. 12,5 mm biezu ģipškartona plākšņu gadījumā izmantojiet skrūves ɸ 3,5 mm × 25 mm.

Ģipškartona plākšņu uzstādīšanas — atstarpes un skrūvju veidi
Ģipškartona plākšņu saplacinātu savienojumu špaktelēšana Q1 līmenī — konstrukcijas špakteles masas uzklāšana

Uzklājiet Norgips konstrukcijas špakteles masu aptuveni 10 cm platumā. Pēc tās izžūšanas atkārtoti špaktelējiet šuvi un plākšņu pieskrūvēšanas ar pašurbjošajām skrūvēm vietas.

Pēc tam uzklājiet Norgips špakteles masas apdares slāni aptuveni 20–25 cm platumā un špaktelējiet vietas pēc skrūvēm. Pēc tā izžūšanas noslīpējiet masas pārpalikumu, lai iegūtu līdzenu un gludu virsmu.

Ģipškartona plākšņu saplacinātu savienojumu špaktelēšana Q1 līmenī — konstrukcijas špakteles masas uzklāšana
Ģipškartona plākšņu saplacinātu savienojumu špaktelēšana Q1 līmenī — stiegrojuma lentes iestrādāšana

Pēc tam iestrādājiet tajā papīra vai stiklšķiedras stiegrojuma lenti.

Ģipškartona plākšņu saplacinātu savienojumu špaktelēšana Q1 līmenī — stiegrojuma lentes iestrādāšana
Ģipškartona plākšņu saplacinātu savienojumu špaktelēšana Q1 līmenī — konstrukcijas špakteles masas otrā slāņa uzklāšana un vietu pēc pašurbjošajām skrūvēm špaktelēšana

Pēc tās izžūšanas atkārtoti špaktelējiet šuvi un plākšņu pieskrūvēšanas ar pašurbjošajām skrūvēm vietas.

Ģipškartona plākšņu saplacinātu savienojumu špaktelēšana Q1 līmenī — konstrukcijas špakteles masas otrā slāņa uzklāšana un vietu pēc pašurbjošajām skrūvēm špaktelēšana
Ģipškartona plākšņu fasetēto savienojumu špaktelēšana Q1 līmenī — gruntēšana

Samitriniet fasetētos savienojumus ar ūdeni un aizpildiet ar Norgips konstrukcijas špakteles masu.

Ģipškartona plākšņu fasetēto savienojumu špaktelēšana Q1 līmenī — gruntēšana
Ģipškartona plākšņu fasetēto savienojumu špaktelēšana Q1 līmenī — konstrukcijas špakteles masas otrā slāņa uzklāšana un stiegrojuma lentes iestrādāšana

Pēc tās izžūšanas uzklājiet nākamo špakteles masas slāni un iestrādājiet tajā papīra vai stiklšķiedras stiegrojuma lenti.

Ģipškartona plākšņu fasetēto savienojumu špaktelēšana Q1 līmenī — konstrukcijas špakteles masas otrā slāņa uzklāšana un stiegrojuma lentes iestrādāšana
Ģipškartona plākšņu fasetēto savienojumu špaktelēšana Q1 līmenī — konstrukcijas špakteles masas uzklāšana

Tādējādi tiek iegūts šuvju konstrukcijas slānis, kas noteikts kā špaktelēšanas Q1 līmenis.

Ģipškartona plākšņu fasetēto savienojumu špaktelēšana Q1 līmenī — konstrukcijas špakteles masas uzklāšana
Ģipškartona plākšņu savienojumu špaktelēšana Q2 līmenī — konstrukcijas špakteles masas apdares slāņa uzklāšana un vietu pēc pašurbjošajām skrūvēm špaktelēšana

Šis līmenis, kas saukts par Q2, tiek noteikts kā standarta, jo tas atbilst estētiskām prasībām, kas visbiežāk tiek izvirzītas attiecībā uz ģipškartona plākšņu virsmām.

Ģipškartona plākšņu savienojumu špaktelēšana Q2 līmenī — konstrukcijas špakteles masas apdares slāņa uzklāšana un vietu pēc pašurbjošajām skrūvēm špaktelēšana
Ģipškartona plākšņu savienojumu špaktelēšana Q3 līmenī — plāna špakteles masas apdares slāņa uzklāšana uz visu virsmu

Lai iegūtu pilnīgi viendabīgu virsmu, uzklājiet plānu Norgips špakteles masas apdares slāņi uz visas plākšņu virsmu. Pēc tā izžūšanas slīpējiet virsmu, lai iegūtu līdzenas un gludas virsmas. Šis špaktelēšanas līmenis tiek noteikts kā Q3.

Ģipškartona plākšņu savienojumu špaktelēšana Q3 līmenī — plāna špakteles masas apdares slāņa uzklāšana uz visu virsmu
Gala rezultāts

Piemērojot uzņēmuma Norgips tehnoloģiju, viegli un ātri tiek būvētas mansarda segumi, kuru gludām un estētiskām virsmām piemīt augsta skaņas izolācijas spēja un kuras nodrošina ugunsdrošību.

Gala rezultāts
NORGIPS mansarda apšūšanas sistēma uz CD60 profiliem un iekarēm (ES tips / plakanais tips L), ar viena slāņa ģipškartona apšuvumu
NORGIPS padomi: Jumta lūka bēniņos - detalizēta apdare
NORGIPS padomi: Mansarda koka konstrukcijas ugunsizturīgs apšuvums
NORGIPS Q GKB 12,5 mm veids A
Ģipškartona loksnes standarts
NORGIPS S GKF 12,5 mm veids DF
Ugunsizturīgs ģipškartons
NORGIPS S GKF 15 mm typ DF
Ugunsizturīgs ģipškartons
NORGIPS Q GKBI 12,5 mm veids H2
Ģipškartons ar samazinātu ūdens absorbciju
NORGIPS S GKBI 12,5 mm veids H2
Impregnēta loksne ar paaugstinātu izturību pret mitrumu
NORGIPS S ACOUSTIC SUPER 12,5 mm veids DFH2IRE
Ģipškartona loksne skaņu izolējoša
CEPURES PROFILS Loksnes biezums 0,6 mm
Cepures profils (strukturālais profils)
NORGIPS Light Ready Mix
Gatava divfunkciju špaktelēšanas masa ģipškartona šuvju sav...
NORGIPS Extra Finish
Gatavā apdares masa ģipškartona šuvju aizpildīšanai un plānu slāņu...
Ģipškartona plākšņu apbūves špaktelēšanas ar ģipsi līmeņi
23.06.2021

Pastāv noteikti un definēti četri ģipškartona plākšņu virsmas špaktelēšanas līmeņi: Q1, Q2, Q3 un Q4. Atbilstošs špaktelēšanas līmenis tiek izvēlēts atkarībā no investora prasībām attiecībā uz virsmas kvalitāti (gluduma pakāpi), telpas pielietojum...

vairāk
Kā siltināt ēku, nemainot fasādi?
23.06.2021

Veidojot mansarda apbūvi, ir jāpieņem daudzus lēmumus, kas ietekmēs tās turpmāku lietošanu, —...

vairāk
Labas un uzticamas sistēmas ilgiem gadiem
Segmenti markās
Apskatīt
Pienācīgi bēniņi ir mūsu specialitāte
Segmenti markās
Apskatīt
Skaisti guļamistabas interjeri
Viesnīca Crystal Mountain Wisła
Apskatīt
Labas un uzticamas sistēmas ilgiem gadiem
Segmenti markās
Pienācīgi bēniņi ir mūsu specialitāte
Segmenti markās
Skaisti guļamistabas interjeri
Viesnīca Crystal Mountain Wisła
Sūtīt ziņojumu

Cienījamās dāmas un kungi,
personas datu drošība mums ir ļoti svarīgs jautājums. Tādēļ mēs sniedzam jums informāciju par apstrādājamiem personas datiem. Personas datu pārzinis ir Norgips Sp. z o.o. ar juridisko adresi Varšavā: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Polija. Jūsu dati tiks apstrādāti, lai apstrādātu nosūtīto jautājumu.
Vairāk informācijas par mūsu Privātuma politiku.

Šī vietne ir aizsargāta ar reCAPTCHA, un uz to attiecas Google konfidencialitātes politika un pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Dokumentu mape
Dokumentu mape
close

Dokumentu mape ir vieta, kur var uzglabāt atlasītās lejupielādes un materiālu patēriņa aprēķinus.

Noklikšķiniet "UZ MAPI" uz jebkura dokumenta vai aprēķina.

Pateicoties dokumentu mapei, jūs varat viegli sagatavot dokumentāciju savam ieguldījumam, kurā ir:

 • produktu un risinājumu tehniskā dokumentācija
 • materiālu patēriņa aprēķini
 • produktu saraksta kopsavilkums
 • titulkarte ar ieguldījumu sarakstu
Lejupielādēt ZIP Lejupielādēt ZIP
Lejupielādēt PDF Lejupielādēt PDF
Sūtīt uz @ Sūtīt uz @
 Iztīrīt mapi
Aizvērt
augšup